Общинска избирателна комисия Кубрат


РЕШЕНИЕ
№ 182-МИ
Кубрат, 08.11.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК – Кубрат за предаване на общинската администрация при Община Кубрат на изборните книжа и материали от проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2109год и на 03.11.2019год.

На основание чл.87, ал.1, т.33 и във връзка с чл.457, ал.4 от Изборния кодекс и  Решение № 1165-МИ от 08.11.2019год на ЦИК, ОИК-Кубрат

Р Е Ш И:

Определя следните членове за предаване на общинската администрация при Община Кубрат на изборните книжа и материали описани подробно в приемно-предавателен протокол:

1. Габриела Тодорова- зам.председател на ОИК

2. Елица Митева член на ОИК

3. Лилия Йосифова- член на ОИК

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по смисъла на чл.88 от ИК.

Председател: Румяна Петрова Костадинова

Секретар: Елис Неждет Софта-Мехмед

* Публикувано на 08.11.2019 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 183-МИ / 12.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на КП ”БСП за България”

  • № 182-МИ / 08.11.2019

    относно: Определяне на членове на ОИК – Кубрат за предаване на общинската администрация при Община Кубрат на изборните книжа и материали от проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2109год и на 03.11.2019год.

  • № 181-МИ / 05.11.2019

    относно: Заличаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в съответната листа кандидат

всички решения