22.01.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 23 януари 2019 г. е насрочено за 17.00 часа.

 

Материали за заседанието:

Докладчик

1.

Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Красимир Димитров Христов от „Бъдеще за Кубрат“ на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация.

МБ

16.01.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 17 януари 2019 г. е насрочено за 17.00 часа.

17.02.2017

Съобщение

Г Р А Ф И К

 за транспортиране на изборните материали от сградата на Общинска администрация - Кубрат до изборните помещенията в населените места на Община Кубрат, където ще се произведат частичните избори за кмет на община Кубрат

на 19 февруари 2017г.

 Начален час на тръгване от сградата на Общинска администрация

на 18.02.2017 г. /събота/ - 14.00 часа:

Група №1:

Нас. място

Място на избирателното помещение

Час

Забележка

029

Кубрат

Болница

14.05

 

010

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

14.20

 

011

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

 

012

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

 вход към павилиона

 

018

Кубрат

Квартал Дряново – здравна служба

14.45

 

015

Кубрат

ПУИ “П. Берон” – горен вход

15.00

 

013

Кубрат

ПГ, ул.”Цар Иван-Асен II” №9

15.15

 

014

Кубрат

ПГ, ул.”Цар Иван-Асен II” №9

 

016

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”–вход към ул. “Гагарин”

15.30

 

017

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев” – актова зала

 

31

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

15.45

ПСИК Беловец

32

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Бисерци

33

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Звънарци

34

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Кубрат

35

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Мъдрево

36

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Севар

 

Група №2:

Нас. място

Място на избирателното помещение

Час

Забележка

021

Равно

Читалище, ул.”Иван Вазов” №25

14.15

 

009

Каменово

Читалище, ул. “Трапезица” №46

14.35

 

019

Медовене

Читалище, ул.”Хан Аспарух” №20

14.55

 

022

Савин

Читалище, ул. “Здравец” №2-а

15.15

 

023

Севар

Читалище, ул.”Гагарин” №1 – актова зала

15.30

 

024

Севар

Училище, ул. “Кирил и Методий” №14

 

020

Мъдрево

Училище, ул. “Хан Кубрат” №77

15.50

 

026

Тертер

Ул."Ал. Стамболийски" № 30

16.10

 

030

Тертер

Дом за стари хора

16.25

 

 

 

                                                                          Група №3:

Нас. място

Място на избирателното помещение

Час

Забележка

001

Беловец

Читалище, ул. “Искър” №2

14.10

 

002

Беловец

Училище, ул. “В. Левски” №31

 

025

Сеслав

Училище, ул.”Ал. Стамболийски” №24

14.40

 

028

Юпер

Читалище, ул.”Хр. Ботев” №1

15.00

 

008

Звънарци

Читалище, "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1932"

15.20

 

005

Божурово

Читалище, ул. “В. Левски” №32

15.40

 

003

Бисерци

Училище, ул.”Бисер” №62

16.00

 

004

Бисерци

Читалище, ул. “Бисер” №25

 

007

Задруга

Читалище, ул. “Христо Ботев” №22

16.30

 

027

Точилари

Адм. сграда, ул. “Цар Калоян” №7

16.45

 

006

Горичево

Читалище, "СТЕФАН КАРАДЖА - 1935"

17.00

 

15.02.2017

Съобщение

Съгласно Заповед №РД 09-1624/10.02.2017г. на Министъра на образованието и науката, 20 февруари 2017г. е определен за неучебен ден за учениците от следните училища от община Кубрат, област Разград:

1. СУ "Христо Ботев" - град Кубрат, община Кубрат;

2. ОУ "Христо Смирненски"- град Кубрат, община Кубрат;

3. ПУИ "Д-р Петър Берон" - град Кубрат, община Кубрат;

4. Професионална гимназия - град Кубрат, община Кубрат;

5. ОУ "Васил Левски" - с. Беловец, община Кубрат;

6. ОУ "Никола Вапцаров" - с. Бисерци, община Кубрат;

7. ОУ "Никола Вапцаров" - с. Севар, община Кубрат;

8. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с.Сеслав, община Кубрат;

01.02.2017

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 1 февруари 2017 г. е насрочено за 17.00 часа.

31.01.2017

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 31 януари 2017 г. е насрочено за 17.00 часа.

30.01.2017

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 30 януари 2017 г. е насрочено за 17.00 часа.

25.01.2017

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 25 януари 2017 г. е насрочено за 17.00 часа.

24.01.2017

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 24 януари 2017 г. е насрочено за 17.00 часа.

24.01.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 25 януари 2017 г. (сряда) от 16.00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на местните коалиции и независимите кандидати, в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени за 19 февруари 2017 г.

Жребият ще се състои в сградата на Общинска администрация, ул.„Княз Борис I“ № 1, стая №5 - ОИК Кубрат.

23.01.2017

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 23 януари 2017 г. е насрочено за 17.00 часа.

17.01.2017

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 17 януари 2017 г. е насрочено за 17.00 часа.

16.01.2017

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 16 януари 2017 г. е насрочено за 17.00 часа.

30.11.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 1 декември 2016 г. е насрочено за 17.00 часа.

23.11.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 25 ноември 2016 г. е насрочено за 17.00 часа.

05.06.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че съгласно § 144 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 38 от 26.05.2016 г.) частичните и новите избори за кметове на кметства на 5 юни 2016 г. се произвеждат по досегашния ред (по реда на Изборния кодекс преди влизане в сила на измененията в Кодекса на 26 май 2016 г.).

29.05.2016

Съобщение

ОИК Кубрат, уведомява, че ще се проведе обучение на членовете на СИК и ПСИК, които са назначени за провеждане на нови избори за кмет на кметство Мъдрево, насрочени за 5 юни 2016г. Обучението ще се проведе на 1 юни от 17 часа в Заседателна зала, намираща се на втория етаж в сградата на Община Кубрат.

09.05.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 9 май 2016 г. е насрочено за 17.00 часа.

01.05.2016

Съобщение

На 4 май от 17 и 30 часа в Ритуалната зала, намираща се в сградата на ОНЧ " Св. Св. Кирил и Методий" ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите,местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината.

30.04.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 30 април 2016 г. е насрочено за 17.00 часа.

25.04.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 25 април 2016 г. е насрочено за 17.00 часа.

24.04.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 24 април 2016 г. е насрочено за 17.00 часа.

22.04.2016

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 22 април 2016 г. е насрочено за 17.00 часа.

19.04.2016

Съобщение

На 20 април (сряда) 2016 г. в 18,00 часа изтича крайният срок за подаване на заявление в ЦИК от партиите и коалициите за регистрация/допускане за участие в новите избори за кметове на кметства, насрочени на 5 юни 2016 г.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г., подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в новите избори за кметове – Приложение № 42-МИ (чл. 133, ал. 1 и чл. 140, ал. 1, Решение № 1522-МИ/18.08.2015 г. на ЦИК).

Нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и за кметове партии и коалиции подават заявление за участие – Приложение № 31-МИ (чл. 133, ал. 1 и чл. 140, ал. 1, Решение № 1522-МИ/18.08.2015 г. на ЦИК).

19.04.2016

Съобщение

ОИК КУБРАТ уведомява, че регистрациите на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите за кмет на кметство с. Мъдрево, започват от 21.04.2016г., 9:00 часа. Приемането на заявления за регистрация приключва на 25.04.2016г. не по-късно от18:00 часа.

14.04.2016

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 15 април 2016 г. е насрочено за 17.00 часа.

08.03.2016

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 8 март 2016 г. е насрочено за 17.10 часа.

13.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 13 ноември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

13.11.2015

Съобщение

 Относно определяне на реда и условията за провеждане на заседания на ОИК и дежурства на членовете за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори за общински съветници и кметове. https://www.cik.bg/bg/decisions/2901/2015-11-05

07.11.2015

Съобщение

От 7 ноември 2015 година Общинска избирателна комисия - Кубрат се премества в сградата на Община Кубрат на улица "Княз Борис I"  №1, ет. 2, стая  №19. 

29.10.2015

Съобщение

Г  Р  А  Ф  И  К

 

за транспортиране на изборните материали от сградата на Общинска администрация - Кубрат до изборните помещенията в населените места на Община Кубрат, където на 25.10.2015 г. ще се произведат изборите за общински съветници и кметове.

 Начален час на тръгване от сградата на Общинска администрация

на 31.10.2015 г. /събота/ -  14.30 часа:

 Група №1:

Нас. място

Място на избирателното помещение

Час

Забележка

030

Кубрат

Болница

14.35

 

010

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

14.50

 

011

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

 

012

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

 вход към павилиона

 

018

Кубрат

Квартал Дряново – здравна служба

15.30

 

015

Кубрат

ПУИ “П. Берон” – горен вход

15.45

 

013

Кубрат

ПГ,“В. Марков”, ул.”Цар Иван-Асен II” №9

16.00

 

014

Кубрат

ПГ,“В. Марков”, ул.”Цар Иван-Асен II” №9

 

016

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”–вход към ул. “Гагарин”

16.25

 

017

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев” – актова зала

 

32

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

16.45

ПСИК Беловец

33

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК Бисерци

34

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК Звънарци

35

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Кубрат

36

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Мъдрево

37

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Севар

Група №2:

Нас. място

Място на избирателното помещение

Час

Забележка

022

Равно

Читалище, ул.”Иван Вазов” №25

14.45

 

009

Каменово

Читалище, ул. “Трапезица” №46

15.05

 

019

Медовене

Читалище, ул.”Хан Аспарух” №20

15.25

 

023

Савин

Читалище, ул. “Здравец” №2-а

15.45

 

024

Севар

Читалище, ул.”Гагарин” №1 – актова зала 

16.00

 

025

Севар

Училище, ул. “Кирил и Методий” №14

 

020

Мъдрево

Училище, ул. “Хан Кубрат” №77 

16.30

 

021

Мъдрево

Училище, ул. “Хан Кубрат” №77 

 

027

Тертер

ПК”Нов живот”, ул.”Ив. Вазов” №1

16.55

 

031

Тертер

Дом за стари хора

17.15

 

 

Група №3:

Нас. място

Място на избирателното помещение

Час

Забележка

001

Беловец

Читалище, ул. “Искър” №2

14.40

 

002

Беловец

Училище, ул. “В. Левски” №31

 

026

Сеслав

Училище, ул.”Ал. Стамболийски” №24

15.10

 

029

Юпер

Читалище, ул.”Хр. Ботев” №1

15.30

 

008

Звънарци

Читалище, ул. “Кирил и Методий” №13

15.50

 

005

Божурово

Читалище, ул. “В. Левски” №32

16.10

 

003

Бисерци

Училище, ул.”Бисер” №62

16.30

 

004

Бисерци

Читалище, ул. “Бисер” №25

 

007

Задруга

Читалище, ул. “Христо Ботев” №22

17.00

 

028

Точилари

Читалище, ул. “Цар Калоян” №16

17.15

 

006

Горичево

Детска градина, ул. ”Лудогорие” №47

17.30

 

 

 

23.10.2015

Образци на бюлетини

Кмет на община

Общински съвет

Кмет на кметство Беловец

Кмет на кметство Бисерци

Кмет на кметство Божурово

Кмет на кметство Горичево

Кмет на кметство Задруга

Кмет на кметство Звънарци

Кмет на кметство Каменово

Кмет на кметство Медовене

Кмет на кметство Мъдрево

Кмет на кметство Равно

Кмет на кметство Савин

Кмет на кметство Севар

Кмет на кметство Сеслав

Кмет на кметство Тертер

Кмет на кметство Точилари

Кмет на кметство Юпер

 

 

20.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

ЗА  ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ  СПИСЪЦИ И

ПЕЧАТИ, И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ОТ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

НА  24 ОКТОМВРИ 2015 г.

 

 Група №1:

Нас. място

Място на избирателното помещение

Час

Забележка

030

Кубрат

Болница

14.35

 

010

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

14.50

 

011

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

 

012

Кубрат

ОУ “Хр. Смирненски”, ул.”Лом” №1

 вход към павилиона

 

018

Кубрат

Квартал Дряново – здравна служба

15.30

 

015

Кубрат

ПУИ “П. Берон” – горен вход

15.45

 

013

Кубрат

ПГ,“В. Марков”, ул.”Цар Иван-Асен II” №9

16.00

 

014

Кубрат

ПГ,“В. Марков”, ул.”Цар Иван-Асен II” №9

 

016

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”–вход към ул. “Гагарин”

16.25

 

017

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев” – актова зала

 

32

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

16.45

ПСИК Беловец

33

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК Бисерци

34

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК Звънарци

35

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Кубрат

36

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Мъдрево

37

Кубрат

СОУ “Хр. Ботев”– нова сграда

ПСИК

Севар

Група №2:

Нас. място

Място на избирателното помещение

Час

Забележка

022

Равно

Читалище, ул.”Иван Вазов” №25

14.45

 

009

Каменово

Читалище, ул. “Трапезица” №46

15.05

 

019

Медовене

Читалище, ул.”Хан Аспарух” №20

15.25

 

023

Савин

Читалище, ул. “Здравец” №2-а

15.45

 

024

Севар

Читалище, ул.”Гагарин” №1 – актова зала 

16.00

 

025

Севар

Училище, ул. “Кирил и Методий” №14

 

020

Мъдрево

Училище, ул. “Хан Кубрат” №77 

16.30

 

021

Мъдрево

Училище, ул. “Хан Кубрат” №77 

 

027

Тертер

ПК”Нов живот”, ул.”Ив. Вазов” №1

16.55

 

031

Тертер

Дом за стари хора

17.15

 

 

Група №3:

Нас. място

Място на избирателното помещение

Час

Забележка

001

Беловец

Читалище, ул. “Искър” №2

14.40

 

002

Беловец

Училище, ул. “В. Левски” №31

 

026

Сеслав

Училище, ул.”Ал. Стамболийски” №24

15.10

 

029

Юпер

Читалище, ул.”Хр. Ботев” №1

15.30

 

008

Звънарци

Читалище, ул. “Кирил и Методий” №13

15.50

 

005

Божурово

Читалище, ул. “В. Левски” №32

16.10

 

003

Бисерци

Училище, ул.”Бисер” №62

16.30

 

004

Бисерци

Читалище, ул. “Бисер” №25

 

007

Задруга

Читалище, ул. “Христо Ботев” №22

17.00

 

028

Точилари

Читалище, ул. “Цар Калоян” №16

17.15

 

006

Горичево

Детска градина, ул. ”Лудогорие” №47

17.30

 

17.10.2015

Съобщение

 

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. в Община Кубрат е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.

 

Нуждаещите се могат да подават заявки, както следва:

ДАТА

Телефон за връзка

Час

До 23.10.2015 г. включително през работните дни

 

0848 72020

От 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

на 25.10.2015 г.

0848 72020

От. 7:00 ч. до 18:00 ч.

 

Заявителите трябва да посочат:

 - адреса, от който да бъдат взети;

 - номера на секцията, в която ще гласуват;

 - дали се придвижват с инвалидна количка.

Няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

 

В близост до сградите, в които са разположени изборните помещения има достатъчно паркоместа, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

15.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден (ИЗТЕГЛИ ТУК примерно пълномощно - незадължително). Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.
 4. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на ОИК в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид (ИЗТЕГЛИ ТУК списък), като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.
 5. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 6. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице.
 7. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура.
 8. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК.
14.10.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СИК!!!!!!!!!!!!

ОИК - КУБРАТ определи график за обучение на членовете на СИК  и ПСИК  на територията на Община Кубрат  в голям салона на читалище „Свети Свети Кирил и Методий” в град Кубрат , ул. Борис I №1 на 19.10.2015г. от 16 и 30 часа . 

12.10.2015

Съобщение

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК!!!!!

В Методическите указания на Централната избирателна комисия за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., приети с Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г. на ЦИК, на стр. 40 е допусната техническа грешка. Абзацът „ГЛАСЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО БЮЛЕТИНАТА: е намерена в кутията без плик (по т. 4 от протокола); не е по образец; зачертана е изцяло; няма зачертан нито един отговор; зачертани са и двата отговора; в които отразената воля на гласоподавателя не може да се установи еднозначно; празният плик е недействителен глас.“ да се чете „ГЛАСЪТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО БЮЛЕТИНАТА: е намерена в кутията без плик (по т. 4 от протокола); не е по образец; зачертана е изцяло; няма зачертан нито един отговор; зачертани са и двата отговора; в които отразената воля на гласоподавателя не може да се установи еднозначно; празният плик е недействителен глас.

https://www.cik.bg/bg/decisions/2525/2015-10-08

 

07.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАМЕНИ В СЕКЦИОННИ КОМИСИИ:

За промяна в съставите на СИК е необходимо да представите в ОИК Кубрат заявление за замяна на членове, съдържащо приложение с описание на замените.

Електронна таблица (приложение) може да изтеглите тук.

07.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на ОИК Кубрат до изборния ден.

 

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници 

Технически носител в excel формат за предаване на представители

07.10.2015

Съобщение

ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

СЪГЛАСНО ЧЛ.97, АЛ.4 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС: ”ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ВРЕМЕТО, НЕОБХОДИМО ЗА РАБОТАТА ИМ В СЪОТВЕТНАТА КОМИСИЯ, СЕ ОСИГУРЯВАТ КАТО ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ......”

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ.18, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА В СРОК ОТ 7 РАБОТНИ ДНИ ОТ ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ЗАЕТОСТ ВСЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, Е НЕОБХОДИМО ДА УВЕДОМЯТ ПОДЕЛЕНИЯТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА/ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-КУБРАТ/ ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, АЛ.4, Т.7 ОТ ЗНЗ/НЕУВЕДОМЯВАНЕ В СРОК ЗА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА/

02.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 2 октомври 2015 г. е насрочено за 17.15 часа.

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 1 октомври 2015 г. е насрочено за 17.15 часа.

30.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 30 септември 2015 г. е насрочено за 17.15 часа.

28.09.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в ОИК-Кубрат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015г.   

Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

Край на регистрацията – 24 октомври 2015 г., 17,00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници

Изборни книжа: Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ, приети с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите /31/ на територията на община Кубрат.

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Кубрат на хартиен носител и в структуриран електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ.

26.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 26 септември 2015 г. е насрочено за 17.15 часа.

25.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 25 септември 2015 г. е насрочено за 17.15 часа.

21.09.2015

Съобщение

На 23 септември 2015г. от 16.00 ч. в гр.Кубрат, ОНЧ „св.св. Кирил и Методий”- Ритуална зала1 на Община Кубрт !!!

ОИК гр.Кубрат ще проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

16.09.2015

Съобщение

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ОБЩИНА Кубрат:

ОИК Кубрат уведомява регистрираните участници, че срока за регистриране на кандидатски листи е до 22.09.2015 г. 18:00 часа. При подаване на документи следва регистрираните партии, коалиции и местните такива, да представят Приложение № 58-МИ от изборните книжа, а инициативните комитети - Приложение № 59-МИ, както и изискуемите по ИК документи към тях, както и да предоставят на комисията предложенията си и в електронен вид.

16.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 16 септември 2015 г. е насрочено за 17.15 часа.

15.09.2015

Съобщение

ОИК-Кубрат указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 18:00 ч.

15.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content",ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона„Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

 

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Кубрат на 14.09.2015 г. ще се проведе от 17:15 часа.

13.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Кубрат на 13.09.2015 г. ще се проведе от 17:15 часа.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Кубрат на 12.09.2015 г. ще се проведе от 17:15 часа.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Кубрат на 11.09.2015 г. ще се проведе от 17:15 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 273 МИ / 01.12.2016

  относно: Изпращане на уведомление до ЦИК за насрочване на частични избори за кмет на Община Кубрат.

 • № 272 МИ / 25.11.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Бюрхан Исмаилов Мюзелифов – кмет на Община Кубрат

 • № 264 МИ / 01.06.2016

  относно: Регистрация на представители на кандидатска листа за кмет на кметство село Мъдрево, издигнат от ПП „Движение за права и свободи” в нови избори за кмет на кметство село Мъдрево, община Кубрат на 5 юни 2016 г.

всички решения